Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu do siłowni w hali sportowej przy ul. Głuchołaskiej 12 w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP37/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2019-09-20 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -392998
Data i czas opublikowania: 2019-10-01 14:39:35

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -412760
Data i czas opublikowania: 2019-09-20 11:42:36

Załącznik nr 5 do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -1748505
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:49:28

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -98426
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:49:14

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -21241
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:48:57

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -23161
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:48:41

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -28270
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:48:24

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -222187
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:48:05

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -229121
Data i czas opublikowania: 2019-09-12 14:47:51


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl