Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa dwóch sztuk komputerów przenośnych do pracowni wirtualnej rzeczywistości.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP41/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2019-10-11 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -402766
Data i czas opublikowania: 2019-10-16 08:14:02

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -422176
Data i czas opublikowania: 2019-10-11 11:47:47

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna
Rozmiar -42209
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:04:02

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -43804
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:03:34

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33312
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:03:08

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34464
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:02:44

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -40455
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:02:08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -284633
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:01:43

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -74084
Data i czas opublikowania: 2019-10-03 15:01:26


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl