Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba Studio 357 lub równoważnego urządzenia.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO77/2019
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-10-18 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -523416
Data i czas opublikowania: 2019-10-29 15:10:41

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -231590
Data i czas opublikowania: 2019-10-10 09:14:20


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl