Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa produktów do pielęgnacji ciała dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej – kierunek kosmetologia.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO79/2019
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2019-10-17 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -1023561
Data i czas opublikowania: 2019-10-21 15:00:14

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -142105
Data i czas opublikowania: 2019-10-14 15:16:43

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -252846
Data i czas opublikowania: 2019-10-11 12:13:00


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl