Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP44/2019
Rodzaj postępowania
   
Termin skladania ofert
   2019-10-31 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -430583
Data i czas opublikowania: 2019-11-08 13:06:31

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -484487
Data i czas opublikowania: 2019-10-31 13:48:14

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -90563
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:11:49

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:11:17

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - wykaz punktów poboru energii
Rozmiar -17130
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:11:01

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -39936
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:10:44

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -44032
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:10:22

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -80384
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:10:01

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -22842
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:09:42

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -202518
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:09:18

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -226742
Data i czas opublikowania: 2019-10-23 13:09:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl