Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla studentów Wydziału Jazzu ze strojenia systemów nagłośnieniowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP45/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-11-20 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -324785
Data i czas opublikowania: 2019-11-22 13:52:45

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -290255
Data i czas opublikowania: 2019-11-20 14:32:39

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -322212
Data i czas opublikowania: 2019-11-12 09:55:38


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl