Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP47/2019
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2019-11-21 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -396845
Data i czas opublikowania: 2019-12-02 10:48:42

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -393234
Data i czas opublikowania: 2019-11-21 11:48:05

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy - OBOWIĄZUJĄCY
Rozmiar -50176
Data i czas opublikowania: 2019-11-18 09:22:24

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -157696
Data i czas opublikowania: 2019-11-18 09:21:15

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Rozmiar -60928
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:33:50

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -37888
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:33:33

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe ...
Rozmiar -38239
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:33:17

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -40960
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:32:57

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -44032
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:32:27

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -49664
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:31:57

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -50176
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:31:42

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -1337693
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:31:17

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -227395
Data i czas opublikowania: 2019-11-13 09:31:04


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl