Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu kettlebells dla studentów kierunku psychofizyczne kształtowanie człowieka.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP48/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-11-27 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -356676
Data i czas opublikowania: 2019-11-29 09:30:22

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -458620
Data i czas opublikowania: 2019-11-28 14:18:30

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -344296
Data i czas opublikowania: 2019-11-27 15:03:57

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -1570443
Data i czas opublikowania: 2019-11-19 08:37:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl