Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Świadczenie usługi przewozu osób.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   2/2019
Rodzaj postępowania
   Zapytanie ofertowe
Termin skladania ofert
   2019-12-11 godz. 12:00
Protokół z ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -2873767
Data i czas opublikowania: 2019-12-13 12:11:45

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -2893593
Data i czas opublikowania: 2019-12-12 13:44:05

Załącznik nr 9 - Formularz cenowy do Części 6
Rozmiar -690176
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:07:58

Załącznik nr 8 - Formularz cenowy do Części 5
Rozmiar -706048
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:07:35

Załącznik nr 7 - Formularz cenowy do Części 4
Rozmiar -707072
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:06:17

Załącznik nr 6 - Formularz cenowy do Części 3
Rozmiar -687104
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:05:56

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy do Części 2
Rozmiar -688640
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:05:31

Załącznik nr 4 - Formularz cenowy do Części 1
Rozmiar -690176
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:05:08

Załącznik nr 3 - Wzór umowy
Rozmiar -1171764
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:04:21

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -744448
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:04:02

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Rozmiar -668672
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 11:01:32

Zapytanie ofertowe nr 2-2019
Rozmiar -1267210
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 10:54:28


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl