Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dotyczące rachunkowości JST oraz jednostek budżetowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP50/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-12-11 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -306650
Data i czas opublikowania: 2019-12-16 09:36:20

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -391879
Data i czas opublikowania: 2019-12-13 12:10:40

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -305578
Data i czas opublikowania: 2019-12-11 14:43:50

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -845324
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 14:32:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl