Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dotyczące rachunkowości fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP51/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-12-11 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -298744
Data i czas opublikowania: 2019-12-16 09:37:10

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -400749
Data i czas opublikowania: 2019-12-13 12:11:01

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -309669
Data i czas opublikowania: 2019-12-11 14:44:23

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -849180
Data i czas opublikowania: 2019-12-03 14:53:40


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl