Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku finanse i rachunkowość, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP52/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-12-18 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -371856
Data i czas opublikowania: 2019-12-23 07:41:02

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -699968
Data i czas opublikowania: 2019-12-20 15:33:04

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -370026
Data i czas opublikowania: 2019-12-18 14:59:44

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -322683
Data i czas opublikowania: 2019-12-10 10:47:16


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl