Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie skanowanie 3D i wprowadzenie w technologię BIM. Kurs skanowania i przetwarzania dokumentacji dla studentów architektury.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP54/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2019-12-18 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -307977
Data i czas opublikowania: 2020-01-14 09:54:26

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -661400
Data i czas opublikowania: 2020-01-10 08:36:03

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -293353
Data i czas opublikowania: 2019-12-18 15:00:12

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -368012
Data i czas opublikowania: 2019-12-10 11:26:33


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl