Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu programowania w ASP.NET MVC dla pracowników dydaktycznych kierunku Informatyka
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP55/2019
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-01-07 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -292527
Data i czas opublikowania: 2020-01-16 09:32:41

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -433771
Data i czas opublikowania: 2020-01-14 10:11:12

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -324336
Data i czas opublikowania: 2020-01-07 15:34:40

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -738130
Data i czas opublikowania: 2019-12-18 09:46:23

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -1595572
Data i czas opublikowania: 2019-12-13 11:35:13


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl