Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – Prognozowanie i symulowanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa w High Risk Area.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP1/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-02-03 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -265162
Data i czas opublikowania: 2020-02-18 14:14:18

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -440061
Data i czas opublikowania: 2020-02-18 14:13:57

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -352985
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 14:30:30

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -117279
Data i czas opublikowania: 2020-01-30 11:06:20

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -275835
Data i czas opublikowania: 2020-01-24 10:55:02


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl