Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa i uruchomienie serwera pamięci masowej oraz dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP5/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-02-11 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -1769799
Data i czas opublikowania: 2020-02-18 15:10:53

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -3567499
Data i czas opublikowania: 2020-02-11 13:15:26

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -281714
Data i czas opublikowania: 2020-02-07 11:01:46

Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 5
Rozmiar -50990
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:56:34

Załącznik nr 10 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 4
Rozmiar -59423
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:56:13

Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 3
Rozmiar -45532
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:55:47

Załącznik nr 8 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -77692
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:54:50

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -29117
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:54:26

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - Część 2 do Część 5
Rozmiar -83956
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:54:02

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy - do Części 1
Rozmiar -82505
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:53:44

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -37376
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:53:15

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -20993
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:52:08

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -22469
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:51:49

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -23158
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:51:26

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -39606
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:50:56

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -248449
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:42:44

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -184795
Data i czas opublikowania: 2020-02-03 11:42:05


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl