Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu zarządzania projektem tłumaczeniowym oraz języka i terminologii specjalistycznej w księgowości – dla studentów kierunku filologia, z podziałem na Części
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP3/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-02-13 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -411740
Data i czas opublikowania: 2020-02-24 08:50:15

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -871654
Data i czas opublikowania: 2020-02-18 12:54:10

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -664975
Data i czas opublikowania: 2020-02-13 15:21:47

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -369683
Data i czas opublikowania: 2020-02-05 09:55:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl