Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Realizacja pakietu 7 szkoleń dla kadry dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP7/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-03 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -313349
Data i czas opublikowania: 2020-03-16 10:40:47

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -393477
Data i czas opublikowania: 2020-03-10 08:30:15

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -249461
Data i czas opublikowania: 2020-03-03 15:06:40

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -351474
Data i czas opublikowania: 2020-02-24 09:35:27


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl