Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Realizacja 3 szkoleń z zakresu statystycznego sterowania procesem (SPC) i planowania eksperymentu (DOE) dla kadry dydaktycznej kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP9/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-03 godz. 10:30
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Rozmiar -202092
Data i czas opublikowania: 2020-03-03 15:06:06

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -320707
Data i czas opublikowania: 2020-02-24 09:38:50


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl