Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów kierunku dietetyka, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, z podziałem na części.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP10/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-03 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -392786
Data i czas opublikowania: 2020-03-16 10:42:56

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -852144
Data i czas opublikowania: 2020-03-10 08:29:47

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -429860
Data i czas opublikowania: 2020-03-03 15:05:46

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -412337
Data i czas opublikowania: 2020-02-24 09:40:11


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl