Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – „Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu”.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP13/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-03-20 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -298029
Data i czas opublikowania: 2020-04-03 07:52:16

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -425774
Data i czas opublikowania: 2020-03-30 13:31:36

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -331904
Data i czas opublikowania: 2020-03-20 11:29:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303382
Data i czas opublikowania: 2020-03-12 14:42:19


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl