Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Utworzenie Monoprofilowanego Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie w obiekcie wielofunkcyjnym zlokalizowanym w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4 – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP14/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   15.06.2020 r. godzina 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -457144
Data i czas opublikowania: 2020-06-23 14:58:44

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -488752
Data i czas opublikowania: 2020-06-15 12:04:04

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -315189
Data i czas opublikowania: 2020-06-12 14:03:04

Załacznik nr 8 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
Rozmiar -11509088
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:10:31

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -250875
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:10:12

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -73216
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:08:41

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych
Rozmiar -74240
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:08:18

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -75264
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:07:34

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -76800
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:06:49

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -80896
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 15:06:34

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -91136
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 14:58:04

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -341992
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 14:57:31

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -172616
Data i czas opublikowania: 2020-05-27 14:57:13


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl