Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kurs na pojazdy uprzywilejowane i przewożące wartości pieniężne.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP15/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-06-08 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -300531
Data i czas opublikowania: 2020-06-10 11:31:40

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -435223
Data i czas opublikowania: 2020-06-09 15:35:38

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -324598
Data i czas opublikowania: 2020-06-08 14:19:55

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -328672
Data i czas opublikowania: 2020-05-29 12:25:52


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl