Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie szkolenia w zakresie „Ratownik wodny” oraz „Sternik motorowodny”
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP16/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-06-08 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -303145
Data i czas opublikowania: 2020-06-10 11:32:12

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -441497
Data i czas opublikowania: 2020-06-09 15:35:51

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -337506
Data i czas opublikowania: 2020-06-08 14:20:10

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -315852
Data i czas opublikowania: 2020-05-29 12:38:10


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl