Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Kurs: Modelowania iluminacji architektonicznej z wykorzystaniem oprogramowania ArchiCAD na poziomie zaawansowanym, Twinmotion. dla nauczycieli architektury.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP18/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-06-18 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -306373
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 10:59:03

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -765685
Data i czas opublikowania: 2020-06-25 11:54:10

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -318441
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:28:57

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -323849
Data i czas opublikowania: 2020-06-10 11:41:47


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl