Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa sprzętu komputerowego.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP21/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-06-26 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1757859
Data i czas opublikowania: 2020-07-06 10:25:49

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1528290
Data i czas opublikowania: 2020-06-30 12:21:24

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -132564
Data i czas opublikowania: 2020-06-24 11:59:32

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar -78468
Data i czas opublikowania: 2020-06-24 11:59:01

Zmiana SIWZ
Rozmiar -124959
Data i czas opublikowania: 2020-06-24 11:58:26

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -411738
Data i czas opublikowania: 2020-06-23 14:55:13

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -118815
Data i czas opublikowania: 2020-06-23 09:51:16

Załącznik nr 7 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 3
Rozmiar -63053
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:57:52

Załącznik nr 6 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -56637
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:52:53

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -179167
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:52:31

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -83641
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:52:07

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -21130
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:51:36

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -23364
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:51:22

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -42434
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:51:08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -221485
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:46:13

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -184795
Data i czas opublikowania: 2020-06-18 13:45:59


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl