Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wdrożenie na uczelni zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez włączenie e-learningu w programy kształcenia na 4 kierunkach.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP22/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-07-06 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Rozmiar -295452
Data i czas opublikowania: 2020-07-06 14:53:40

Odpowiedzi na pytania wykonawcy
Rozmiar -3883685
Data i czas opublikowania: 2020-07-03 13:00:30

Załącznik nr 8 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -698368
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 15:09:54

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -168758
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 15:09:39

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób
Rozmiar -638976
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 15:09:24

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług
Rozmiar -635904
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 15:09:08

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -634368
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 15:08:46

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -636416
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 14:31:32

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -638976
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 14:31:12

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -668160
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 14:22:13

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -353033
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 14:21:07

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -174366
Data i czas opublikowania: 2020-06-26 14:20:02


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl