Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa drukarek.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP23/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-07-15 godz 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -1475418
Data i czas opublikowania: 2020-07-16 09:13:21

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -1189682
Data i czas opublikowania: 2020-07-15 14:06:38

Odpowiedzi na pytania wykonawcy
Rozmiar -105597
Data i czas opublikowania: 2020-07-10 13:04:19

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -56997
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:07:59

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -76690
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:07:39

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -38400
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:07:19

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -45056
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:07:03

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -80896
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:06:41

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -213974
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:04:43

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -171813
Data i czas opublikowania: 2020-07-07 11:04:11


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl