Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie, dostawa i montaż okna o konstrukcji aluminiowej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO29/2020
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2020-07-31 godz. 12:00 - unieważniono
Unieważnienie postępowania.
Rozmiar -238148
Data i czas opublikowania: 2020-07-29 08:16:46

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -271460
Data i czas opublikowania: 2020-07-27 08:54:46


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl