Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Biblioteki PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP26/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-09-14 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - unieważnienie
Rozmiar -1374239
Data i czas opublikowania: 2020-09-22 11:44:51

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -397354
Data i czas opublikowania: 2020-09-14 11:37:12

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - OBOWIĄZUJĄCA, uwzględniająca odpowiedzi na pytania Wykonawcy
Rozmiar -38610
Data i czas opublikowania: 2020-09-10 08:21:27

Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Rozmiar -109814
Data i czas opublikowania: 2020-09-10 08:20:36

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - uwzględniająca odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Rozmiar -38469
Data i czas opublikowania: 2020-09-09 11:16:49

Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Rozmiar -109517
Data i czas opublikowania: 2020-09-09 09:36:19

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna
Rozmiar -38556
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:25:01

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -133215
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:24:03

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33529
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:23:41

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34592
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:23:20

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -41286
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:23:00

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -286693
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:22:29

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -167888
Data i czas opublikowania: 2020-09-03 14:22:01


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl