Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Tworzenie nowoczesnych i responsywnych stron internetowych – szkolenie dla studentów informatyki.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP25/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-09-14 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -286402
Data i czas opublikowania: 2020-09-24 11:14:44

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -430544
Data i czas opublikowania: 2020-09-22 14:47:13

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -334792
Data i czas opublikowania: 2020-09-14 12:13:04

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -317597
Data i czas opublikowania: 2020-09-04 13:16:38


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl