Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa notebooków.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP28/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-09-15 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar -385088
Data i czas opublikowania: 2020-09-22 11:39:56

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -60924
Data i czas opublikowania: 2020-09-15 12:31:43

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -70656
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:44:06

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -125864
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:43:46

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -75776
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:43:30

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -81408
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:43:12

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -98304
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:42:52

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -279216
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:42:18

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozmiar -81335
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:41:58

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -163943
Data i czas opublikowania: 2020-09-07 10:41:46


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl