Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Wykonanie robót budowlanych w trzech budynkach PWSZ w Nysie.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO36/2020
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2020-09-14 godz. 12:00
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -626929
Data i czas opublikowania: 2020-09-24 11:13:38

Załącznik nr 5 do Zaproszenia - Projekt architektoniczno-budowlany - budynek X
Rozmiar -1650416
Data i czas opublikowania: 2020-09-08 13:52:59

Załącznik nr 4 do Zaproszenia - Projekt architektoniczno-budowlany - budynek G
Rozmiar -1115300
Data i czas opublikowania: 2020-09-08 13:52:30

Załącznik nr 3 do Zaproszenia - Przedmiar robót
Rozmiar -270966
Data i czas opublikowania: 2020-09-08 13:52:10

Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -224473
Data i czas opublikowania: 2020-09-08 13:51:50


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl