Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa notebooka.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP48/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-10-07 godz. 10:30
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
Rozmiar -373297
Data i czas opublikowania: 2020-10-07 15:32:36

Załącznik nr 5 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Rozmiar -44985
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:52:47

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -72107
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:52:33

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -39424
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:52:18

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -45056
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:52:02

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -60928
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:51:45

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -211360
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:51:22

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -165702
Data i czas opublikowania: 2020-09-25 11:51:08


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl