Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie: WIRTUALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO - sketchupPRO; Szkolenie - I stopień - w zakresie obsługi modelowania dla studentów architektury.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP39/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -336193
Data i czas opublikowania: 2020-10-26 08:47:15

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -398585
Data i czas opublikowania: 2020-10-20 15:26:05

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -335100
Data i czas opublikowania: 2020-10-13 12:23:43

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -379774
Data i czas opublikowania: 2020-09-28 15:29:44


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl