Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie WIRTUALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE MODELOWANIA PRZESTRZENNEGO W OPARCIU O PROJEKCJE MAPPINGOWĄ - Resolume Arena 6. Szkolenie 2 stopień dla studentów architektury.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP42/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-12 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -273696
Data i czas opublikowania: 2020-10-13 12:25:11

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -382089
Data i czas opublikowania: 2020-09-28 15:32:06


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl