Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie: WIRTUALIZACJA PROCESU PROJEKTOWANIA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO dla nauczycieli kierunku architektura SOFTWARE: 1 - sketchupPRO; Szkolenie - I stopień - w zakresie obsługi modelowania.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP43/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-12 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -323064
Data i czas opublikowania: 2020-10-26 09:05:34

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -400973
Data i czas opublikowania: 2020-10-20 15:27:29

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -333539
Data i czas opublikowania: 2020-10-13 12:25:54

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -377262
Data i czas opublikowania: 2020-09-28 15:34:20


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl