Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa do pracowni wirtualnej rzeczywistości oprogramowania do analizy danych przestrzennych oraz ich wizualizacji i zarządzania danymi.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP53/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-10-12 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i uniewaznieniu postępowania.
Rozmiar -906744
Data i czas opublikowania: 2020-10-19 13:50:08

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -491951
Data i czas opublikowania: 2020-10-12 12:27:06

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna
Rozmiar -37925
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:48:52

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -132305
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:48:36

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33594
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:48:09

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34998
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:47:35

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -39629
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:47:17

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -282740
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:46:31

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -167718
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:46:15


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl