Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie przygotowujące do egzaminu CEH (Certified EthicalHacker) dla nauczycieli informatyki.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP50/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-14 godz. 10:30
Informacja o nieudzielaniu zamówienia
Rozmiar -299329
Data i czas opublikowania: 2020-10-20 15:25:41

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -451040
Data i czas opublikowania: 2020-10-20 15:21:45

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -319358
Data i czas opublikowania: 2020-10-15 09:09:36

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303184
Data i czas opublikowania: 2020-09-30 15:52:44


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl