Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie – Innowacyjna metoda Radiofrekwencji mikroigłowej
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP59/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-26 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -33863
Data i czas opublikowania: 2020-10-28 08:03:51

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -169740
Data i czas opublikowania: 2020-10-27 13:36:34

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -35012
Data i czas opublikowania: 2020-10-26 13:30:29

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -311931
Data i czas opublikowania: 2020-10-15 09:27:11


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl