Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Podniesienie praktycznych kompetencji studentów Wydziału Jazzu, poprzez udział w szkoleniach, kursach, warsztatach
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP60/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-10-26 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -39211
Data i czas opublikowania: 2020-10-28 08:04:44

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -56912
Data i czas opublikowania: 2020-10-27 08:56:19

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -44924
Data i czas opublikowania: 2020-10-26 13:30:49

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -347445
Data i czas opublikowania: 2020-10-16 07:59:17


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl