Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Sporządzenie ekspertyzy dotyczącej treści nauczanych metodą symulacji oraz przygotowanie podręcznika symulacji i jego wydruk w nakładzie 20 egzemplarzy.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZO46/2020
Rodzaj postępowania
   Zaproszenie do złożenia oferty
Termin skladania ofert
   2020-10-29 godz. 12:00
Zaproszenie do złożenia oferty
Rozmiar -263323
Data i czas opublikowania: 2020-10-20 15:09:40


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl