Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Przeprowadzenie 6 szkoleń z zakresu symulacji medycznej.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP61/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-11-03 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -33720
Data i czas opublikowania: 2020-11-10 08:18:44

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -414528
Data i czas opublikowania: 2020-11-09 09:20:56

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -30164
Data i czas opublikowania: 2020-11-03 13:05:40

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -343633
Data i czas opublikowania: 2020-10-26 08:46:14


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl