Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Sprzedaż energii elektrycznej dla punktów poboru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP62/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-11-03 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -427524
Data i czas opublikowania: 2020-11-09 11:17:45

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -58728
Data i czas opublikowania: 2020-11-03 13:05:57

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -92810
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:20:39

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -36864
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:20:19

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - wykaz punktów poboru energii
Rozmiar -20632
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:20:01

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -39936
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:19:37

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -44032
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:19:10

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -84992
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:18:45

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -24797
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:18:25

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -202600
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:18:07

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -246290
Data i czas opublikowania: 2020-10-23 12:17:56


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl