Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie przygotowujące do egzaminu CEH (Certified EthicalHacker) dla nauczycieli informatyki.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP64/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-11-06 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -300675
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 11:20:53

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -63352
Data i czas opublikowania: 2020-11-12 11:54:04

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -48116
Data i czas opublikowania: 2020-11-06 13:27:45

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303591
Data i czas opublikowania: 2020-10-27 11:08:24


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl