Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z zakresu wykorzystania biblioteki React do tworzenia webowych interfejsów użytkownika dla nauczycieli informatyki.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP65/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-11-06 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -311777
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 11:25:47

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -57816
Data i czas opublikowania: 2020-11-12 11:54:26

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -43184
Data i czas opublikowania: 2020-11-06 13:28:01

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -303643
Data i czas opublikowania: 2020-10-27 11:12:39


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl