Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pans.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP67/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-11-09 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -440695
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 11:19:08

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -54468
Data i czas opublikowania: 2020-11-09 13:45:10

Odpowiedzi na pytania wykonawców
Rozmiar -73914
Data i czas opublikowania: 2020-11-04 14:37:36

Załącznik nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
Rozmiar -60928
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:07:16

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa
Rozmiar -38400
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:02:27

Załącznik nr 3 do SIWZ - Specyfikacja punktów poboru oraz szacunkowe ..
Rozmiar -37641
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:02:01

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Rozmiar -40960
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:01:43

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -44032
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:01:25

Załącznik nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy
Rozmiar -50176
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:00:35

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Rozmiar -51200
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 09:00:16

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -375048
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 08:59:56

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -249528
Data i czas opublikowania: 2020-10-29 08:59:41


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pans.nysa.pl :: https://arc.pans.nysa.pl