Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie dla studentów Wydziału Jazzu z realizacji dźwięku live w czasie emisji programu.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP69/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-11-16 godz. 10:30
Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -416801
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 14:49:15

Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -316686
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 11:34:54

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -323922
Data i czas opublikowania: 2020-11-16 18:57:38

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -307340
Data i czas opublikowania: 2020-11-05 07:56:42


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl