Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2021

Przedmiot zamówienia:
   Szkolenie z mikserów cyfrowych Soundcraft dla studentów kierunku Jazz i muzyka estradowa.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP71/2020
Rodzaj postępowania
   Zamówienie na usługi społeczne
Termin skladania ofert
   2020-11-26 godz. 10:30
Informacja o udzielaniu zamówienia
Rozmiar -311380
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 09:48:01

Protokół z wyboru oferty
Rozmiar -405465
Data i czas opublikowania: 2020-11-27 12:43:13

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -308697
Data i czas opublikowania: 2020-11-26 15:13:46

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -305708
Data i czas opublikowania: 2020-11-18 11:44:22


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl