Osoba kontaktowa w sprawach zamówien publicznych: Ireneusz Miszczak
e-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
tel. (0 77) 448 47 15
Budynek R (Rektorat), pok. 15
Przetargi - strona główna
OgłoszeniaPostępowania zakończone

Plan Zamówień Publicznych 2022

Przedmiot zamówienia:
   Dostawa oprogramowania do pracowni wirtualnej rzeczywistości.
Zamawiający :
    Nazwa: PWSZ w Nysie
    Siedziba: Armii Krajowej 7 ; 48-300 Nysa
    Województwo: Opolskie
Znak sprawy
   ZP72/2020
Rodzaj postępowania
   Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert
   2020-11-30 godz. 10:30
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rozmiar -798096
Data i czas opublikowania: 2020-12-02 13:36:23

Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar -448457
Data i czas opublikowania: 2020-11-30 15:10:35

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 2
Rozmiar -40825
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:25:58

Załącznik nr 5 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna - Część 1
Rozmiar -36310
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:25:31

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
Rozmiar -43572
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:25:15

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa
Rozmiar -33546
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:24:52

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Rozmiar -34698
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:24:35

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Ofertowy
Rozmiar -41130
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:23:45

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar -289764
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:23:00

Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar -173049
Data i czas opublikowania: 2020-11-20 13:22:43


Panstwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa
e-mail: rektor@pwsz.nysa.pl :: http://www.pwsz.nysa.pl